Những Tháng Ngày Tuổi Trẻ


Tác giả: iTake

Dịch: Quick Translator

Chỉnh sửa: An Minh

Fic được chuyển ngữ với sự cho phép của tác giả

Đã được post tại: V*Cassiopeia Forum

~***~

Mục Lục